АШИГЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ

 

2022.05.24 өдөр шинэчлэгдсэн

Вебсайт ашиглалтын нөхцөл нь (Цаашид ‘Ашиглалтын нөхцөл’ гэх) уншигчийн энэхүү сайтын ашиглалтын хэм хэмжээг зохицуулах ба энэхүү сайтыг хэрэглэснээр та энд дурдагдсан “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг бүрэн уншиж танилцан, хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно. Хэрэв та “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол энэхүү сайтыг ашиглахгүй болохыг анхаарна уу.

Энэхүү вэбсайтаар дамжуулан хүргэж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зарим нь зөвхөн Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчлэх цар хүрээтэй тул та бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авахаасаа өмнө дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй заавал танилцана уу.

Ашиглалтын нөхцөл

Ашиглалтын нөхцөл нь зохиогчийн эрх, харилцагчийн хүлээх үүрэг хариуцлага, хориглосон нөхцөлүүд, тодруулга, санал хүсэлт илгээх журмаас бүрдэнэ.

Ө. Ганзориг нь Ашиглалтын нөхцөлийг өөрчлөх бүрэн эрхтэй тул та Ашиглалтын нөхцөлтэй тогтмол танилцаж байхыг зөвлөж байна.

Зохиогчийн эрх/Copyright

Ө. Ганзоригийн вэбсайтад байгаа бүх мэдээлэл зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.

Энэхүү вебсайт болон түүнд агуулагдах мэдээлэл нь Мандал Даатгал ХК-ийн оюуны өмч бөгөөд Вебсайт эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр дараах нөхцөлөөр ашиглахыг хориглоно. Үүнд:

 • Засварлах, өөрчлөх,
 • Хуулбарлах
 • Зарах, давхар лиценз авах
 • Ижил төстэй мэдээллийг арилжааны болон олон нийтэд хүргэх зорилгоор нийтэлж ашиглахыг хориглоно.

Үүнд :

 • Нийтлэл, бичвэр зэрэг контентууд
 • Гэрэл зураг болон түүнтэй төсөөтэй аргаар туурвисан бүх төрлийн бүтээл

Вебсайт эзэмшигчийн хариуцлага

Энэхүү веб сайтын Вебсайт эзэмшигч нь дараах нөхцөлүүдэд хариуцлага хүлээхгүй болно.

 • Вебсайт ашиглахтай холбоотойгоор харилцагч болон гуравдагч этгээдэд үүссэн аливаа хохиролд хариуцлага хүлээхгүй.
 • Энэхүү веб сайтын нийтлэл, хэрэгсэл, видео нь харилцагчид даатгал, эрсдэл, эдийн засаг, даатгал, эрүүл мэндийн мэдээлэл өгөх зорилготой ба эдгээр мэдээллүүдийг уншигч бүрт тохирсон туйлын үнэн, бодитой байлгах тал дээр хариуцлага хүлээхгүй.

Вэбсайтад зочлогчийн хүлээх хариуцлага

 • Бүртгэлтэй төхөөрөмжөөс таны хадгалсан мэдээллийг ашиглан үйлчилгээ авсан нөхцөлд Ө. Ганзориг хариуцлага хүлээхгүй.

Вэбсайтад зочлогч өөрийн тогтмол ашигладаг интернэт хөтөч дээр өөрийн мэдээллийг сануулсан ба тухайн мэдээллийг ашиглан өөр хүн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авсан тохиолдолд вэбсайт эзэмшигч хариуцлага хүлээхгүй.

Цахим харилцаа

Бид тантай холбоо тогтоох зорилгоор цахим шуудан, вэбсайт эсвэл бусад програм ашиглах боломжтой. Хэрэв та имэйлээр Ө. Ганзоригоос ямар нэг мэдээлэл хүлээн авахаас татгалзах бол [email protected] хаягаар “ИМЭЙЛ ЖАГСААЛТААС ХАСУУЛАХ” гэсэн гарчигтайгаар хүсэлт илгээж хаалгах боломжтой.

Гуравдагч этгээдийн холбоос

Вэбсайтад гуравдагч байгууллага, вэбсайтын холбоосууд байршсан байх боломжтой бөгөөд эдгээр холбоос дээрх байршсан мэдээлэлд орсон аливаа өөрчлөлтөд Ө. Ганзориг хариуцлага хүлээхгүй болно.

Хориглосон нөхцөлүүд

Вебсайтын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах, гэмтээх болон бусад хууль, журмыг зөрчих сэдлээр энэхүү вебсайтыг ашиглахыг хориглоно.

Вебсайтаас автомат програм болон систем ашиглан дата цуглуулах, хандалт хийхийг хориглоно.

Нууцлалын бодлого

Таны хувийн мэдээлэл манай вэбсайтад яаж ашиглагдах талаар энд дарж нууцлалын бодлоготой танилцана уу.

Санал, хүсэлтээ илгээх бодлого

Та вэбсайтын контенттэй холбоотой саналаа https://ganzo.mn/ вэбсайт эсвэл ямар нэгэн өөр сувгаар дамжуулж илгээж байгаа тохиолдолд эдгээр нөхцөлүүдийг зөвшөөрч байна гэсэн үг.

Үүнд :

 • Таны санал хүсэлт ямар нэгэн нууц мэдээллийг агуулаагүй байх
 • Илгээсэн санал хүсэлтийг Ө. Ганзориг нууцлах хуулийн хариуцлага хүлээхгүй

Тодруулга

Бид дараах зорилгоор шаардлагатай гэж үзэж байгаа тохиолдолд аливаа мэдээлэлд хандах, унших, хадгалах, задруулах эрхтэй:

 • Холбогдох хууль тогтоомж, журам, хууль эрх зүйн процесс, зарлан дуудах хуудас эсвэл Засгийн Газрын хүсэлтийг хангах;
 • Залилан, аюулгүй байдал, техникийн асуудлыг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, эсвэл өөр аргаар шийдвэрлэх;
 • Хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллах;
 • Уншигчийн дэмжлэгийн хүсэлтэд хариу өгөх; эсвэл
 • Уншигчийн эсвэл олон нийтийн эрх, өмч, аюулгүй байдлыг хамгаалах.

 

Ашиглалтын нөхцөлтэй холбоотой санал хүсэлтээ [email protected] хаягаар илгээнэ үү.